AD Security dveře
AD Security mříž

Norma průlomové odolnosti výplní stavebních otvorů a jejich uzávěrů

V současné době jsou dobrým vodítkem pro výběr výše bezpečnostní úrovně mechanických zábranných systému tzv. bezpečnostní třídy, které vychází z předběžné ASME B30.11 Downloadevropské normy EN 1627 a usnadňují orientaci ve výběru mechanických bezpečnostních prvků.

 

necoo

 

Šest barevně odlišených stupňů bezpečnosti reprezentuje jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy EN 1627. Ta definuje odolnost výrobků např. proti vrtání, páčení, vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. Grafické provedení bezpečnostních tříd usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň  zabezpečení majetku. swiss replica watches

Bezpečnostní třídy představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky jsou tak rozřazeny do šesti skupin na základě certifikace podle normy EN 1627. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou uvedeny v certifikátech výrobků, výrobních štítcích a také na obalech výrobků. Okamžitě tak poznáte, jakou úroveň zabezpečení výrobek poskytuje.

Bezpečnostní třídy v grafické tabulce jsou jednotící komunikační prvek, který usnadňuje a zpřehledňuje identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti a je zaměřen výhradně na certifikované výrobky mechanických zábranných systémů. Již několik let používají někteří výrobci a dovozci (FAB, MUL-T-LOCK, TOKOZ atd.). tzv. „Pyramidu bezpečnosti“. Ta vychází ze starší normy ČSN P ENV 1627, která používá pouze čtyři bezpečnostní třídy. Snaha o sjednocení grafického značení však zatím postupuje velmi pomalu.

necoo

Barevné označení, přiřazené konkrétnímu stupni, umožní zákazníkovi optimální výběr zámku, kování, dveří i ostatních mechanických zábran. Grafická tabulka bezpečnostních tříd svým tvarem i popisem označuje, které zařízení je vhodné k základní, dostatečné, vysoké, velmi vysoké nadstandardní a speciální úrovni Montblanc TimeWalker Replica ochrany majetku.

Stupeň bezpečnosti výrobku vychází z bezpečnostní třídy stanovené certifikátem. Základním předpokladem je jeho přezkoušení zkušební laboratoří a u certifikačního orgánu pak následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí (EN 1627). Současně musí výrobce prokázat, že je schopen dodávat výrobek na trh ve stálém provedení a kvalitě. Způsobilost výrobku i výrobce musí být osvědčena akreditovanými certifikačními orgány.

 


 

 

Tabulka předpokládaného způsobu napadení mechanického zábranného prostředku v dané bezpečnostní třídě

Bezpečnostní třída Předpokládaný způsob napadení
RC 1

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého
jednoduchého nářadí a fyzickým násilím, např. kopáním, narážením
ramenem, zdviháním, vytrháváním. Zloděj nemá žádné zvláštní
znalosti o úrovni odolnosti mechanických zábranných systémů (MZS),
má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.

RC 2

3 min.

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím
jednoduchého nářadí a fyzickým násilím. Má malé znalosti o úrovni
odolnosti MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.nástrojů

RC 3

5 min.

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 mm
a dalšího šroubováku, ručního nářadí, jako malé kladívko, důlčíky
a mechanická ruční vrtačka. Zloděj má určité povědomí o systému
uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto znalostí využít. Při použití
páčidla délka 710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické násilí.

RC 4

10 min.

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta,
sekáče, přenosnou akumulátorovou vrtačku atd. Toto další nářadí
umožňuje zloději rozšířit počet způsobů napadení, případně jejich
kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd. Problém hluku zloděj neřeší.

RC 5

15 min.

Omega Constellation Replica Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí např.
úhlovou brusku do průměru kotouče 125 mm, přímočarou pilu atd.
Neznepokojuje se hlukem.

RC 6

20 min.

Velmi zkušený replica rolex watches zloděj používá navíc dvouruční elektrické nářadí např.
úhlovou brusku do průměru kotouče 230 mm, přímočarou pilu atd.
Neznepokojuje se hlukem.

Sborníky technické harmonizace 2013

Zpět