AD Security dveře
AD Security mříž

Mechatronické prvky

        

Mechatronické prvky / KEYBOXZpět

Bezobslužný výdej klíčů KEYBOX®
Problematika evidence a výdeje klíčů je ve většině případů řešena správci výrobních
nebo administrativních objektů. Ne vždy je ekonomicky výhodné všechny
prostory vybavit identifikačním vstupním systémem. Ten zajišťuje bezklíčový vstup
do objektu nebo do vybraných místností.
Problematiku uložení, evidence, vyzvedávání a vracení klíčů řeší systém bezobslužného
výdeje klíčů KEYBOX®. Požadavky na takový systém, získané na
základě několikaletých provozních zkušeností, jsou tyto:
• elektronická evidence pohybu klíčů a jejich přítomnosti
• přístup pro jednotlivé klíče je podmíněný identifikací kartou
již používaného systému
• možnost nastavení selektivního výběru klíčů
• výstupní sestavy o událostech v systému
• ON LINE monitoring zařízení i mezi jednotlivými objekty s dálkovou správou
• zcela bezobslužný provoz, který je monitorován
např. digitálním záznamem obrazu v rámci jednoho systému
• možnost integrace do systému technického zabezpečení
• možnost uložení jak jednoho klíče, tak většího svazku nebo jiných předmětů
• pečetění přihrádky nebo úschovného boxu
• možnost využití v návštěvnickém systému pro úschovu předmětu - deposit
• decentralizovaný přístup s ohledem na nastavené přístupové trasy
v rámci objektu
Systém bezobslužného výdeje klíčů KEYBOX® je vybaven hlavními dveřmi, které
jsou blokovány elektromagnetickým zámkem se zpětným hlášením. Ten je možné
na přání zaměnit za motorický bezpečnostní zámek. Tyto dveře zpřístupňují 104,
52 nebo 28 zásuvkových přihrádek (dle provedení), které jsou blokovány elektromagnetickými
zámky.
Samotná přihrádka obsahuje identifikační prvek, ke kterému je napevno připevněn
klíč pomocí klíčenky. Tento prvek umožňuje identifikaci přítomnosti klíče
a záznam o jeho pohybu nebo pohybu přihrádky. Přihrádka je zároveň vybavena
pečetící miskou pro případ požadavku na pečetění. To se týká zejména státních
institucí, kde jsou ukládány klíče od prostor podléhajících různým bezpečnostním
režimům.
Na pravé straně od dveří je osazena klávesnice a informační alfanumerický displej
4 x 16 znaků.
Blokování přihrádek je zajištěno pomocí čtečky bezkontaktních karet, která se
nachází nad uvedeným displejem. Přístup k přihrádkám je možné podmínit zadání
PIN na klávesnici zařízení.
Konstrukce KEYBOXu umožňuje vytvořit sestavu až čtyř skříní se 104-mi přihrádkami.
V rámci jednoho systému ALTEX® lze provozovat téměř neomezený počet
takových zařízení.
Provozní stav zařízení je uživateli signalizován jednak textovou zprávou na displeji
a zároveň akusticky se slovním hlášením reprodukovaným integrovaným reproduktorem.
Celý systém je vybaven zálohováním proti výpadku napájení NN. Pomocí nouzového
prosvětleného spínače akumulátorů se uvede KEYBOX® do provozu na
předem stanovenou dobu, tak aby se využila co nejvíce energie akumulátorů.
Systém je spravován programem, který ve velice srozumitelné formě umožňuje
zadávat správci přístupová práva uživatelům v ON-LINE režimu a zároveň monitorovat
provozní stav na jednotlivých zařízeních včetně dálkové správy.
Pro vyhodnocení provozu jsou k dispozici nejrůznější sestavy typu „Kdo vyzvedl
tento klíč (přihrádku)“, „Kdo má tento klíč (přihrádku)“, „Kdo může vyzvednout
tento klíč (přihrádku)“. Samozřejmostí jsou seznamy událostí a jejich exporty
s možností výběru na celý systém, jednotlivá zařízení až po vybrané přihrádky
a klíče.
Zařízení KEYBOX® v provedení pro 80 přihrádek (klíčů).

Varianty produktu

KEYBOX®– rozšíření možností použití
Systém bezobslužného výdeje klíčů řady KEYBOX® je jednou ze součástí integrovaného
systému technického zabezpečení ALTEX®. Samozřejmě může být
použit zcela samostatně pouze s uvedeným softwarovým modulem. To je výhodou
pro případy, kdy uživatel již má zavedený vstupní systém a řeší problematiku
výdeje a evidence klíčů.
Již v základní verzi zařízení je možné na jeho řídící elektroniku připojit další čtečku
vybrané identifikační technologie, která ovládá zámek a tím zajistit vstup do
objektu nebo prostoru, kde je instalován.
Mezi významné výhody systému KEYBOX® patří možnost připojení externích
kamer u vybraných modelů. Tyto kamery zaznamenávají obraz na základě konfigurovatelných
podnětů. Z uvedených podnětů můžeme jmenovat tyto:
• neoprávněná identifikace karty
• otevření hlavních dveří KEYBOXu
• pohyb přihrádky nebo klíče (vrácení vyjmutí)
• záznam na základě detekce pohybu v zorném poli kamery
• identifikace kartou
• překročení času otevření hlavních dveří KEYBOXu
Dále je možné KEYBOX® využít pro krátkodobé uložení předmětů jako jsou
mobilní telefony, doklady od aut nebo v některých případech i zbraně. Toho lze
docílit výrobou speciální velikosti přihrádek, která vychází z běžně vyráběných
modelů o rastrech 8 x 13, 4 x 12 nebo 4 x 7 modulů, kde je možné upravit i jejich
hloubku a výšku