AD Security dveře
AD Security mříž

Požárně bezp. zařízení

        

Požárně bezpečnostní zařízení / E 600- 660Zpět

Elektrické pohony okenních ventilací slouží ke komfortnímu ovládání okenních křídel pro běžné, řízené nebo požární větrání.

GEZE E600, E 620, E 640 a E 660 jsou elektrické řetězové motory určené pro otvevírání vertikálních okenních křídel dovnitř i ven.