AD Security dveře
AD Security mříž

Mechatronické prvky

        

Mechatronické prvky / IQ LOCKZpět

Univerzální zámkuvá jednotka napájená 6V DCve zkratovém proudu 1,5A. Tato zámková jednotka je vybavena následnou
mechanikou a elektronickými cidly. Zámek je napájen ze síte, ale muže taktéž pracovat na bateriový, ci prídavný zdroj.
Zámek je konstruován jako kompletní zadlabací mechanika s  n e z á v i s l ý m z a m y k á n í m a odemykáním strelky a závory.
Rozteč dverní kliky a vložky zámku, jak je tomu u jiných typu, není podstatná. Strelka je ovládána samostatne v odemceném stavu
závory krátkým priložením cipu. Uzamcení závory se provede motoricky pomocí silové prevodovky s normovým tlakem na závoru
150N. Následné odemcení závory vždy odemkne i strelku (s odblokovacím tahem min. 5N).


Snímače
Na systému táhla, které ovládá střelku, je umísten magnet, který pri presunutí táhla nad závoru (cili bez rozporu stav zamceno) sepne
magnetické cidlo a tato hodnota je užívána logikou zámku, aby byl znám jeden ze stavu zámku. Je možno tuto hodnotu predávat
soucasne i vne zámku. Systém INFRA cidla je zabudován v cele zámku za frekvencním filtrem. INFRA cidlo slouží k uvolnení
strelky v momente, kdy dverní krídlo opustí záruben. Jinak je doba zatažení strelky stanovena na 20s a po uplynutí tohoto termínu se opet
uzavre, tedy vypustí. Jedná se o systém zpoždení vysunutí strelky pro manipulaci s dvermi osobami s omezením pohybu, napr. vozíckáři.
Dále zámek vyvolá zvukový poplach v prípade, kdy je strelka nebo závora uzamcena a paprsek je prerušen.
(Tedy nekdo se snaží domácknout strelku planžetou). Tato funkce (poplach) je pouze v SC provozu (sítové verzi PC-LOCKu) s
vnejším napájením a vnejší sirénou.

Systém elektroniky
Elektronika je postavena na univerzálním tišteném spoji pro dva systémy v jednom telese:
× systém bezpocítacový (autonomní) - FREE-LOCK
× systém pocítacový (centrální) - PC-LOCK
Systém muže tak pracovat libovolne bud v jednom nebo v druhém režimu. Tento režim se nastavuje ješte pred samotným
prodejem servisními cipy priloženými na programovací ctecku s diodami. Tyto cipy jsou servisní, proto jakoukoliv
zmenu z FREE-LOCKu na PC-LOCK a naopak provádí pouze výrobce nebo servis. Vlastníkem servisních cipu je
pouze výrobce. Samozrejme je možná pozdejší zmena režimu.

Systém FREE-LOCK
V tomto režimu je možné programovat vstupy a výstupy pomocí MASTER cipu. Priložením MASTER se otevre pamet a
dotykem cipu jak normálních tak krypto se tyto nahrávají do pameti s vlastností odemykat na obou stranách zámku. Po
prechodu z systému nahrávání (cca 10s) tyto cipy odemykají. Odectení cipu se provádí tak, že MASTER cip se priloží a
cip odnímaný se v tomto režimu priloží na delší dobu (po dobu delší 6s). Následne je cip odecten a to prímo z
poctu 250 ks volné pameti. Pamet se zmenší o jedno místo. Pokud však odeberete všechny cipy ze zámku za
pomocí MASTER cipu, pamet se opet obnoví na 250 ks cipu.


Funkce zámku (FREE-LOCK)
Naprogramovaný zámek se odemyká dotekem cipu na ctecí zarízení vne i uvnitr. Krátký dotek ovládá strelku.
Dlouhý dotek nad 3s uzamyká závoru. Dle standardního odemykacího procesu dle normy EU v prípade odemcení cipem
se západka odsune na dobu 20s. Tato doba je prerušena signálem z infrazávory pri otevrení dverního krídla a strelka je
okamžite vypuštena (systém pro osoby se sníženou pohyblivostí, popr. vozíckáre, kterí pro otevrení dverního
krídla potrebují více casu)

Diagnostika (FREE-LOCK)
V tomto režimu (FREE-LOCK) se používají systémy pro diagnózu, tedy vyhodnocování stavu zámku pomocí
rucního prístroje, který není soucástí zámku (dodává se pouze na prání zákazníka).
Rucní diagnostika signalizuje a zaznamenává:
× Špatné otevření / zavření
× Správné otevření / zavření
× Max. teplota
× Pocet cyklu (soucet zamykání, odemykání a otevření)
× Sériové císlo elektroniky
× Max / Min napětí
Tyto hodnoty je možné sledovat na rolovacím menu v ručním diagnostickém prístroji, který však nelze zneužít jako
cip pro odemcení. U bateriových zdroju se musí sledovat stav zdroje. Pokud jsou baterie nabity zhruba na 20%, pak systém upozornuje
na slabý stav baterií zvukovým signálem (delším tónem po uzamcení ci odemcení). Pri poklesu napetí zdroje na hranici
výmeny je toto signalizováno stejným zvukovým signálem i po uzavrení krídla dverí. Po priložení cipu zámek opet vydá signál
a zustane odemcen a strelka bude zatažena tak, aby dvere již nešly zavrít ani zamknout. Po výmene zdroju se zámek
automaticky vrátí do normálního režimu bez ztráty pameti a naprogramování (platí i pri úplném prerušení napájení).