AD Security dveře
AD Security mříž

Mechatronické prvky

        

Mechatronické prvky / HOBES KEZpět

                   Popis                   Elektromotorický zámek je v podstatě shodný bezpečnostní systém jako zámky ostatní jen s rozdílem ovládání pohybu závory, tedy nikoli pohybem ruky ovládající osoby, ale za pomoci servomotoru. Pro ovládání zámku se používají elektronické čipy s generačním kódem, znemožňující otevření zámku neautorizovaným čipem. Čtecí mechanizmus je zakomponován přímo ve štítu bezpečnostního kování.

 

     Základní údaje                    Motorický pohon je aplikován uvnitř zámku typizovaných rozměrů s chráněným vedením k motoru. Záložní zdroj 12V je dělen na dvě části. Síťové napojení, umístěné uvnitř objektu, stále mikroproudem nabíjí 12V baterii umístěnou přímo v těle zámku. Z tohoto důvodu je garantováno nejméně 1000 otvíracích cyklů při výpadku proudu. V případě dlouhodobého výpadku zařízení po vybití záložního zdroje přepne napájení zámku na litiový záložní zdroj, umístěný rovněž přímo v zámku, a prodlouží počet otvíracích cyklů na dobu nutnou k obnovení síťového napájení.

Do zámku je vedena dvoudrátová komunikační linka ze čtečky umístěné přímo v těle bezpečnostního kování, nebo na dveřích popřípadě v blízkosti dveří.

Při načtení čipu čtecím zařízením dojde k odemčení závory  zámku a zasunutí střelky na 4 – 5 sekund. V této době stačí do dveří zatlačit a vstoupit. Při zavření dveří dojde k zacvaknutí na střelku. Při zamykání dveří je nutné dveře za sebou zacvaknout, krátce přiložit čip na čtečku, přičemž dojde k uzamčení a zablokování závory zámku. Pokud nejsou dveře správně dovřené, zámek upozorní akustickou signalizací uživatele, aby opakoval uzamčení. Zámek se dá zamykat rovněž z vnitřní strany dveří, a to buď tlačítkem umístěným přímo na kování, nebo čipem a čtecím zařízením.

       

          Bezpečnost                   Na zámky bylo vydáno osvědčení pro bezpečnostní třídu 3. Dle certifikátu NBÚ jsou zámky způsobilé pro ochranu utajovaných skutečnostní do a včetně stupně utajení TAJNÉ.

Vyhodnocení provozu             Smluvní organizace pomocí servisního indikátoru –testru, jsou schopné vyhodnotit veškeré údaje o zámku:

  • počet odpracovaných cyklů od uvedení do provozu
  • počet špatně zavřených dveří s akustickým upozorněním
  • max. a min. provozní teplotu od uvedení do provozu
  • servisní informace o technickém stavu motoru

Tento servisní zásah se provádí pouze přiložením testru na čtecí zařízení bez nutnosti odemčení dveří. Testovacím zařízením není možné zjistit a ovlivnit kódy čipů a nelze ani odemknout dveře.

 

 

     Software                             Cerberus AZA Config je servisní software k nastavování a kontrole parametrů elektromotorického zámku Cerberius KE 114. Umožňuje jak přímou komunikaci mezi zámkem a PC, tak nepřímou pomocí programátoru. Program je určen pro PC s operačním systémem MS Windows 95, 98, 2000, NT, Me a XP.

 

 

 

     Technická data  

                                                        napájení      12 V DC (=) +/- 15%

                                  proudový odběr v klidu     30 mA

                                     proudový odběr max.     600 mA

                                   komunikační rozhraní     RS232

                                                        kapacita     640 uživatelů

                 garantovaný počet cyklů motoru      500 000

                                 počet čipů k jednotce      max. 8000 ks    

                                           provozní teplota   -300C až +700C

                                                           balení      motorický zámek HOBES KE114, bezpečnostní kování ROSTEX R1/O se čtečkou Cr, 5 ks čipů

 

Signalizace - tři varianty :   1. LED - světelná signalizace
2. BEEPER - zvuková signalizace
3. Kombinovaná zvuková a světelná signalizace