AD Security dveře
AD Security mříž

Požárně bezp. zařízení

        

Požárně bezpečnostní zařízení / FD 451, 452, 454Zpět

Použití

  • Určen pro požárně odolné dvojkřídlé dveře.
  • Montáž dveřních zavíračů na křídlo dveří.
  • Bezúdržbový provoz.
  • Dveře jsou v běžném režimu zavřené a lze je otevírat a zavírat.
  • Po přivedení signálu z EPS dojde k odjištění ventilu dveřního zavírače a dveře se automaticky zavřou.

FAB FD451: Dvojkřídlé dveře jsou v klidovém stavu zavřeny.

FAB FD452: Elektromechanické blokování zavření obou křídel dveří s proudovou spotřebou 2 x 60 mA / 24 V DC. Dvojkřídlé dveře jsou v klidovém stavu otevřeny.

FAB FD454: Elektromechanické blokování zavření dveří s proudovou spotřebou 1 x 60 mA / 24 V DC (fyzicky blokováno pouze aktivní křídlo, pasivní křídlo mechanicky drženo aktivním křídlem dveří). Dvojkřídlé dveře jsou v klidovém stavu otevřeny.

Poznámka:

Požární konzole neobsahuje dveřní zavírače FAB DC250, které je nutno objednat zvlášť.

 

Technická data Konzole je navržena pro spojení se dvěma dveřními zavírači FAB DC250:

Rozsah pracovních teplot:

-15°C až +45°C

Silová třída:
nastavitelná EN1 až EN6 dle EN1154

Konzole zajišťuje správnou sekvenci zavření aktivního a pasivního křídla dveří

Úhel otevření držených dveří nastavitelný 80° až 130°

Nastavitelná rychlost zavření a doklapnutí dveří

Nastavitelný úhel max. otevření dveří, funkce BC - "Back check"

Rozměry (d x š x h):
306 x 69 x 63 mm

Max. váha křídla dveří:
120 kg

Provedení:
černá, hnědá, stříbrná, mosazná, bílá

Šířka dveří:
1 250 až 2 500 mm

Certifikace CE