AD Security dveře
AD Security mříž

Klíčové systémy / pExtra SEZpět

Gege pExtra – patentovaný uzamykací systém

Gege pExtra se vyznačuje složitým patentovaným profilem klíče, který se nedá zkopírovat běžnými kopírovacími stroji, jako např Bosch "Easy Entry". S blokovacím kolíkem, dodávaným na přání, se vložka otočí za použití ilegální kopie klíče pouze v jednom směru.
Podrobnosti


Gege Systém pExtra je chráměn následujícími patenty do roku 2022:

 • Rakousko – číslo patentu AT 410.460
 • Evropa - číslo patentu 1362153 (EP)
 • Mezinárodní patenty registovány pod číslem WO 03/004806
 • Ochrana designu do 2030


Ochrana proti vyhmatání
Ochrana proti vyhmatání je dána překrytým profilem a speciálními stavítky.

Ochrana proti odvrtání
Ochrana proti odvrtání je dána dodatečnými bezpečnostními prvky z oceli v tělese.

Dodatečná ochrana proti SG metodě
Patentovaný systém Kaba používá „centovací kolík“, který zabraňuje otevření vložky SG metodou. Dokonce odborníkům na tuto metodu se nepodařilo otevřít vložku Gege pExtra (vysíláno v nizozemské televizi v květnu 2005).

Funkce

Speciálně vytvořený kanál klíče ve vložce s páry stavítek, která jsopu řazena jak vertikálně, tak horizontálně a která musí se správným klíčem dosáhnout jediného postavení, aby bylo docíleno dělící roviny pro zamykání vložky. Ochrana proti násilnému otevření je podstatně zvýšena použitím prvků z kalené oceli. Vertikálně a horizontálně řazené blokovací prvky a překrytý profil významným způsobem ztěžují vyhmatání vložky. Mechanickým řešením je zamezeno možnosti otevření vložky pomocí SG )bump key) metody (certifikováno).

Bezpečnostní hlediska
 • certifikováno proti SG (bump key) metodě; patentované centrovací stavítko zabraňuje účinnosti SG metody.
 • Odpovídá ČSN EN 1103 bezpečnostní třídě 4-6 (vždy dle počtu stavítek) a ČSN EN 1627  a NBÚ. Třída odolnosti proti vloupání 2 ve spojení s bezpečnostním kováním, které umožňuje optimální zakrytí profilu vložky ÖNORM B5356 a DIN 18252, na přání lze také dodat v provedení dle VdS
 • vhodná pro použití v protipožárních a kouřotěsných dveřích
 • patentovanou větvenou drážku není možné kopírovat na standardních frézovacích strojích
 • opční blokovací stavítko blokuje otáčení klíčem v jednom směru, pokud klíč nemá vyfrézovanou větvenou drážku, nebo pokud byl klíč vyroben neoprávněně
Standardní provedení
 • postranní elementy
 • mechanické řešení proti SG (bump key) metodě
 • 5, 6 nebo 7 vertikálně řazených odpružených párů stavítek
 • palec široký 9mm
 • nastavení palce: u oboustranné vložky (DZ) 300 přes těleso. u půlvložky (HZ) základní nastavení 450, 8 násobně přestavitelný
 • upevňovací šroub M5 x 70mm
 • 3 poniklované mosazné klíče
 • 2 klíče u nábytkových a visacích zámků, u vložek pro montáž na plech
 • povrch kartáčovaná mosaz nebo matný nikl