AD Security dveře
AD Security mříž

Požárně bezp. zařízení

        

Požárně bezpečnostní zařízení / Zárubeň porobet EI 45, EW 45Zpět

Zárubně s požární odolností jsou dílčím způsobem upravené zárubně, používané obvykle pro běžné interiérové dveře, jejichž hmotnost je zpravidla výrazně nižší než hmotnost požárních dveří. Úpravy řeší zejména zesílení a zpevnění zárubní tak aby odpovídaly většímu zatížení těchto zárubní po nasazení požárních dveří. Standardně jsou proto zárubně pro požární uzávěry dodávány ve zpevněném provedení a se závěsy s vyšší únosností. V objednávce zárubní, určených pro sestavy požárních uzávěrů, je proto vždy nutné přesně uvést co nejvíce informací vztahujícím se k požárním dveřím (zejména požární odolnost, provedení — tj. plné, prosklené, a pokud je to možné tak i předpokládanou hmotnost). Podle těchto údajů bude navrženo odpovídající technické řešení. Při nedodržení těchto pokynů nemůže výrobce nést odpovědnost za případnou nefunkčnost sestavy požárního uzávěru. Nezbytnou součástí zárubní pro požární uzávěry je rovněž zajištění odpovídajícího značení, stanoveného zákonnými předpisy.

V základní sortimentní nabídce firmy jsou obsaženy tyto typy ocelových zárubní:

  • zárubně pro zděné příčky z cihelného zdiva — typové řady ZH, ZHt, ZHtm (dříve značeno CGH, CGHt, CGHmt)
  • zárubně pro zděné příčky z cihelného zdiva — typ ZO (dříve značeno CGU)
  • zárubně pro zděné příčky z porobetonových tvárnic — typové řady YH, YHt, YHtm
  • zárubně pro lehké montované příčky ze sádrokartonu — typové řady SH, SHt, SHtm