AD Security dveře
AD Security mříž

Ostatní sortiment

        

Ostatní sortiment / MAB AC 168Zpět

Ramenos nastavitelnou aretací a tepelnou pojistkou, která samočinně odaretuje dveře při zvýšení okolní teploty nad 700C. Zavírač s požárním ramenem se montuje na požární dveře, které bývají často otevřeny. V případě požáru se nazákladě uvolnění tepelné pojistky dveře uzavřou a tím oddělí požár od dalších prostor.

Možnost  montáže pro typy zavíračů MAB 403, MAB 609

Zkoušky požárního ramene provedl Strojírnský zkušení ústav, s.p., Hudcova 56b, Brno

Protokol o zkoušce byl vydán dne: 29.1.1999