AD Security dveře
AD Security mříž

Mříže, fólie, oplocení a kovovýroba

        

Mříže, fólie, oplocení a kovovýroba / SCL SR PS 11Zpět

Bezpečnostní okenní fólie instalovaná na okna (na sklo) dostatečné tloušťky, může sloužit jako mechanická zábrana:

  • zpomalující postup pachatele do objektu, obdobně jako mříže
  • zamezující prohození cizích předmětů, ať už se jedná o pevná tělesa typu kámen, dlažební kostka nebo zápalné látky a výbušniny
  • chránící proti účinkům tlakové vlny při explozi
Bezpečnostní folie na sklo může zabránit zničení předmětů i ve výkladních skříních krytých mřížemi.

 

BEZPEČNOSTNÍ-FÓLIE

BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE

Čirá fólie na sklo může zajistit nejen ochranu před poraněním letícími střepy, ale i ochranu před vandaly a zloději. Bezpečnostní a ochranné fólie na sklo se používají jak na okna budov – fólie na ploché sklo, tak na okna automobilů – automobilové fólie. Kromě popsaných vlastností chrání i před UV zářením.EN 356

Mechanická odolnost bezpečnostních fólií bývá zkoušena podle evropské normy EN356. Důvodem je skutečnost, že většina pojišťoven ve svých pojistných podmínkách požaduje, aby i prosklené plochy objektů byly chráněny proti pokusům o násilné vniknutí. Definují pojem funkční bezpečnostní zasklení, kterým se rozumí zasklení (např. bezpečnostní vrstvené sklo, nebo skleněná tabule s nalepenou bezpečnostní fólií), splňující požadavky normy EN 356 minimálně ve třídě odolnosti P2A, resp. P2. (Někdy P1A, P1.) Zkouška probíhá ve zkušebním zařízení, kterým je pádová věž zkušebny, umožňující uchycení pádového tělesa v požadované výšce. Pro kategorii odolnosti P2, P2A jsou to tři metry. Pádovým tělesem je ocelová koule o průměru 100 milimetrů a hmotnosti 4,11 kg. Po uvolnění padá koule volným pádem na zkušební vzorek 110 krát 90 centimetrů, uložený v upínacím rámu. Na každý vzorek se nechá koule dopadnout třikrát, a to do vrcholů rovnostranného trojúhelníka o délce strany 130 mm, zkonstruovaného kolem geometrického středu zkušebního vzorku. Zkouška se provádí na třech zkušebních vzorcích po sobě. Výsledek zkoušky je považován za vyhovující, pokud ani jeden ze tří po sobě zkoušených vzorků nebude proražen, tj. koule jím nepropadne. O zkoušce je sepsán protokol a zkušební orgán vydá CERTIFIKÁT SHODY

Dalším příznivým účinkem bezpečnostní okenní fólie je ochrana proti vysypání střepů po rozbití skla. Po úderu do skleněné tabule opatřené bezpečnostní fólií na sklo se sice objeví praskliny v četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepeno na fólii. Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob. Potřeba přesklení není akutní.


Bezpečnostní okenní fólie zpomaluje i šíření požáru. Má vysokou odolnost proti teplu a vykazuje samozhášecí efekt. Nechráněné prosklené plochy žárem mnohem rychleji popraskají, střepy se vysypou a průvan mezi vzniklými otvory podporuje požár. V zahraničí bývají fólie na sklo speciálně testovány a připouštěny i k úpravě skel na protipožární.

Další vynikající vlastností okenní fólie je ochrana proti UV záření. Zatímco běžné sklo většinu UV spektra propouští, bezpečnostní okenní fólie až o 99 % omezují průnik spektrálních složek slunečního záření v pásmu UV. Tyto složky působí značné finanční škody, zejmená obchodníkům na vystaveném zboží. Vyblednutím barev trpí látky, oděvy, kožené zboží. V domácnostech jsou obdobně postiženy záclony, závěsy, koberce či nábytek. Použití okenních fólií přináší tedy i několikanásobně větší stabilitu barev, jak jednoznačně prokazují v zahraničí prováděné zkoušky, založené na porovnání chráněných a nechráněných vzorků referenční modré barvy.

 

Ovšem pozor! Nejenom UV záření se podílí na vyblednutí barev. Spolupůsobí také intenzita světelného záření, teplota, vzdušná vlhkost, struktura materiálu i kvalita samotných barev.

 

Bezpečnostní fólie na sklo je většinou čirá, naprosto průhledná a při kvalitně provedené instalaci na skle téměř nepostřehnutelná. Propustnost světla se pohybuje kolem 90 %. Speciální úprava povrchu těchto okenních fólií zaručuje zvýšenou odolnost proti poškrábání. Díky určitým tepelněizolačním vlastnostem zamezují bezpečnostní fólie na sklo i úniku energie přes prosklené plochy o cca 8 až 13 %. Kvalitní bezpečnostní okenní fólie nejenom chrání, ale jsou i samy odolné proti UV záření, mají houževnatou a časově stabilní lepicí vrstvu, neodtrhávají se a nežloutnou.

 

OZNAČENÍ
folie
ZABARVENÍ
folie
POTLAČENÁ SLUNEČNÍ ENERGIE
(%)
PŘENOS SVĚTLA
(%)
ODRAZ SVĚTLA
(%)
STÍNÍCÍ KOEFICIENT ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální)
(%)
ABSORPCE
(%)
SCL SR PS 11 čirá 19 85 10 0,99 98 9