AD Security dveře
AD Security mříž

Klíčové systémy / PRO 400Zpět

BEZPEČNÝ JAKO TREZOR
- TREZOROVÝ TYP ZÁMKU A KLÍČE

 

SYSTÉM TOKOZ PRO MÁ PATENTOVANOU OCHRANU KONSTRUKCE VLOŽKY TŘEMI PATENTY.

  • Patent CZ 303 062
  • Patent CZ 302 949
  • Patent CZ 303 063

FIRMA TOKOZ POSKYTUJE 5-TI LETOU ZÁRUKU NA PRODUKTY TOKOZ PRO.

 

Řada produktů TOKOZ PRO zahrnuje jak cylindrické vložky, tak i visací zámky a jiné přídavné uzamykatelné mechanismy. 

Cylindrická vložka TOKOZ PRO představuje vrchol bezpečnosti mezi cylindrickými vložkami. Tento nový uzamykací systém je zvláště odolný proti tzv. nedestruktivním metodám překonání (planžetování, bumpingu, apod.). Klíčový zákryt z tvrzené oceli při pokusu o odvrtání rotuje. Tyto atributy společně s odolností vnitřního mechanismu proti vytržení staví tento typ cylindrické vložky a další výrobky s uzamykacím systémem TOKOZ PRO na nejvyšší bezpečnostní úroveň.

Základ uzamykacího systému TOKOZ PRO tvoří řada otočných stavítek rotujících ve speciálních vložkách, které tvoří samotný základ rotoru cylindrické vložky. Tento nový patentovaný systém je ovládán symetrickým klíčem, kterým je možné otočit až po úplném zasunutí klíče do vložky. Tím je znemožněno poškození vložky neoprávněnou nebo neodbornou manipulací. Zářezy klíče unáší otočná stavítka, která tvoří kombinační kód vložky. Stavítka jsou v obou směrech unášena klíčem. Není třeba žádných pružin k jejich vrácení do původní polohy. Tato základní výhoda umožňuje bezproblémové použití tohoto uzamykacího mechanismu i v extrémních klimatických podmínkách (voda, vlhkost, sníh, mráz, prach).

S tím také souvisí velice nízké opotřebení vnitřních součástí a následně i celková životnost a spolehlivost vložky, která po statisících cyklech odemčení a zamčení nevykazuje žádné problémy v chodu uzamykacího mechanismu. Je tedy vhodná pro velmi časté používání.

Jedinečnost této konstrukce oproti ostatním typům cylindrických vložek dále potvrzuje i fakt, že vložka po zasunutí klíče není ještě připravená k odemčení! Stavítka jsou stále rozházená a tudíž vložku nejde překonat vyhmatáním planžetou.

Je nutné nejprve otočit klíčem o 90°, aby se stavítka srovnala do pozice „odemykání“ a teprve pak při dalším otáčení se odemkne – jedná se o „zajištění” uzamykacího mechanismu. Jde o zásadní konkurenční výhodu, která cylindrickou vložku TOKOZ PRO staví na vrchol odolnosti proti nedestruktivním metodám překonání, v poslední době značně se rozmáhajícím.

Kombinatoriku uzamykacího systému je možné navyšovat jednotlivými klíčovými profily, které jsou rovněž patentovány. Tím je zaručen vysoký počet uzávěrových kombinací, což ve svém důsledku přináší neopakovatelnost klíče.

U generálních klíčů je možné rozlišovat jednotlivé úrovně systému barevnými návleky u jednotlivých skupin klíčů. Další nespornou výhodou zámkové vložky TOKOZ PRO je vysoká pasivní ochrana klíče, což znamená, že jakákoliv výroba duplikátů je možná pouze po předložení bezpečnostní karty. Ta je standardně dodávána k vložce.

 

Varianty produktu

Cylindrické vložky nabízíme ve variantách

  • oboustranná cylindrická vložka
  • jednostranná cylindrická vložka
  • oboustranná cylindrická vložka s olivou

Pro lepší orientaci v bezpečnosti jsou produkty označeny třídou a piktogramem odolnosti.

Třída odolnosti

Výrobky jsou zařazeny do tříd odolnosti proti překonání a znehodnocení. Pro snadnější volbu při výběru vhodných produktů je daná třída uvedena u každého certifikovaného produktu.

Metody překonání

 Bumping 

Jedná se o nenásilnou metodu otevření zámku, bez jeho poškození. 

Více na videu níže:

video


Vyháčkování:

Metoda vyháčkování se používá při neoprávněném proniknutí zámkem bez destruktivní metody (rozlomení zámku, vykopnutí dveří, průnik oknem etc. - tzv. destruktivní metoda). Jedná se tedy o nedestruktivní metodu překonání zámku. Vyháčkování je zároveň koníčkem či sportem.

Nástroje na vyháčkování je možné objednat přes internet, případně je lze podomácku vyrobit.

Vyháčkování zámků probíhá tak, že se stavítka umístí do pozice „otevřeno“ (v normální situaci by se v této pozici dalo otevřít klíčem) a tzv. zaseknou. Při tlaku na napínák v této pozici pak stavítka zůstanou. V této pozici je možno napínákem otočit a otevřít zámek.

Tento typ vyháčkování je používán pro většinu evropských i amerických zámků. V ostatních zemích je princip podobný, ale záleží na zvycích a standardech užívaných v dané zemi.