AD Security dveře
AD Security mříž

Mechatronické prvky

        

Mechatronické prvky / BERA-MMZpět

Elektromotorický zámek s kontrolou funkcí BERA-MM

Samozamykací elektromotorický zámek BERA je instalován do dveří s vysokou bezpečnostní odolností. Z venkovní strany dveří je odemčen klíčem přes cylindrickou vložku nebo elektrickým impulzem přes vnitřní motor.

Elektrický impulz, na vnitřní motorový pohon, odjistí pohyblivý mechanizmus v zámku, uvolní horní dělenou střelku a zároveň zatáhne závoru zpět do zámku, tím dojde k plnému otevření dveří. Není-li udělen tento elektrický impulz z tlačítka domácího telefonu nebo kódovacího zařízení do zámku, je možno otevřít pouze klíčem nebo vnitřní panikovou klikou. Pouhým stiskem této vnitřní kliky je zámek odemčen a dveře otevřeny bez použití klíče.

Funkce PANIK je používána pro nouzové východy.

Samozamykací elektromotorický zámek BERA je vždy po zavření dveří dvoubodově uzamčen, pokud není elektronicky odblokován a nastaven pro denní režim (lítačky). Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech na zárubni do zámku a tím dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování horní dělené střelky zámku. Při výpadku proudu se zámek vždy uzamkne

Použití:

Samozamykací elektromotorický zámek BERA lze použít pro venkovní a vnitřní dveře vyrobené z kovu, plastu či dřeva, v provedení levém i pravém.

 

BERA-MM V horní části zámku jsou umístěny svorkovnice pro připojení napájení, LED diody na štítu kování, externího kontaktu, signalizace stavu zámku a programovacího kabelu. Umístění je v pořadí od čela zámku směrem k zadnímu boku.

5PIN programovací svorkovnice pro nastavení volitelných hodnot                                                                                                               14PIN svorkovnice pro připojení externího magnetu, napájení a zpětné signalizace                                                                                                                                     3PIN svorkovnicí pro připojení signalizační LED diody na vnějším štítu kování

 Zámek lze napájet v rozsahu 12-24VDC a nastavit do dvou základních režimů:

Impulzní režim - po impulzu (nezáleží na jeho délce) je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60sec, při otevření dveří a po jejich zavření je zámek ihned uzamčen.                                                                                                                                                                                                        Trvalý režim – po dobu trvání impulzu je zámek otevřen, po přerušení impulzu je zámek otevřen po nastavitelnou dobu 0-60 sec. Při otevření dveří a po jejich zavření je zámek stále otevřen. K jeho uzamčení dojde až po přerušení impulzu.

Signalizace o stavu zámku:

  • mikrospínač poloha závory - Vysunuta / Zasunuta
  • mikrospínač poloha kliky - Stisk kliky
  • mikrospínač poloha spouštěcí střelky - Otevřeno/Zavřeno

Vzhledem ke speciálním konektorům doporučujeme zakoupit prodlužovací kabel viz. příslušenství pro motorové zámky.

UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k přerušení napájení v průběhu cyklu, může se zámek dostat do polohy, kdy zůstane odemčený, či zamčený.  V takovém případě lze zámek odblokovat pouze externím zdrojem. Proto doporučujeme zámek připojit na zálohovaný zdroj, který v případě výpadku napájení zajistí dokončení veškerých cyklů. V případě nepřipojení zálohy, hradí veškeré náklady na uvedení zámku do provozu kupující.

Varianty produktu

Technické parametry:

Napětí

12-24V/DC

Proudový odběr

63 mA

Max. proudový odběr

150 mA

Doba otevření

0,7 sec.

Barva LED diody ( na štítu kování  )

ČERVENÁ / ZELENÁ

Interní/externí  kontakt

Paralelní zapojení

Počet otevření a zavření zámku

1,5 mil

Počet denních průchodů

neomezen

Cylindrická vložka

Standardní evropská norma

Dělený čtyřhran kliky

8 x 8

Orientace zámků

Levo-Pravý

Doba záruky

24 měsíců

Certifikace

III.třída bezpečnosti
Certifikát CE
dle ČSN 179
Certifikát NBÚ

Nastavení volitelných hodnot:

Námi vyráběný zámek má logickou jednotku uvnitř zámku, proto je třeba nastavit volitelné hodnoty již při výrobě. V případě, že bude třeba nastavené hodnoty změnit, je nutno zámek vyndat ze zádlabu. Přednastavení těchto hodnot mimo výrobní závod je zpoplatněno.

1, impulzní, nebo trvaly režim                                                                                                                                                                   2, při obou režimech lze nastavit dobu, po kterou zůstane zámek odemčený – zpoždění uzamčení - 0 až 60 sec.

Základní nastavení:  pro většinu aplikací se hodí námi zvolené základní nastavení: Trvalý režim + zpoždění uzamčení na 10 sec. Tímto způsobem je automaticky nastaven každý zámek. Pokud chcete tyto hodnoty změnit, je třeba toto uvést při objednání.

Rada pro ovládání  zámku: využijte naší elektrické blokády (viz příslušenství pro Otvírače BeFo). Jedná se o výrobek, který je osazen jak spouštěcím tlačítkem, tak i přepínačem. Pomocí tohoto zařízení může Váš zámek fungovat v obou režimech při nastavení vlastního zámku do Trvalého režimu.

Zabezpečení napájení zámku: Doporučujeme zálohovat napájecí zdroj - v případě výpadku napájení v průběhu chodu motoru může dojít k zastavení odemykání, popřípadě k neuzamčení zámku. Pokud je zámek ovládán z více míst najednou a nelze zajistit zneužití napájení zámku (zaseknutí tlačítka apod.), doporučujeme zvolit Impulzní režim, který je proti takovému zacházení nastaven – nelze totiž zámek elektricky zablokovat.

Blokování nechtěného vyjetí závory: Při špatném otevření dveří je mechanizmus zámku automaticky natažen tak, aby nedocházelo k opětovnému spouštění závory do polohy ZAMČENO po otevření dveří.

Doplňky - kabel se svorkovnicí v délce 5 metrů. Pancéřová chromovaná průchodka 30 cm dlouhá  ( není v ceně )
- pro typ ME a MM je nutno zakoupit i prodlužovací kabely, vzhledem ke speciálním konektorům. V případě, že bude použit interní magnetický kontakt, je třeba zakoupit ještě protiplech osazený feritem pro správnou funkci zámku.

Doporučené kování – štít zámku s venkovním madlem a štít zámku s vnitřní klikou

Provedení – vnější madlo a štít s bezpečnostní výztuhou a planžetou proti odvrtání, nedělený čtyřhran mezi madlem/ klikou a vnitřní klika a štít. Světlovod dvoubarevné LED diody je v horní části venkovního štítu.

Povrchová úprava celého štítu:

– lesklý chrom nebo titan, broušený chrom nebo titan jen na rovných plochách štítu, broušený nerez celoplošně.

Vysoká bezpečnost:

Při montáži zámku do dveří je vnější a vnitřní štít kování spojen přes motorový zámek ve třech bodech. Tím se výrazně zvyšuje bezpečnost proti vloupání v místě uzamčení dveří. Při usazení čtyřhranu tak, aby na venkovní straně zámkového ořechu vyčníval pouze ustavovací čep, docílíte dalšího zvýšení bezpečnosti. V případě překonání vnější štítu kování nelze otočit čtyřhranem a dostat se do tak objektu.

Určení orientace zámku

Motorické zámky jsou z hlediska orientace dveří univerzální, nicméně pro správné určení panikové strany je třeba správně určit kování viz. Orientace dveří a kování .

Rozdělení dle vybavení:

Typ ME - připojení pro sepnutí elektromotoru  – otevření, připojení externího magnetu, vývod pro vizuální signalizaci na kování

Typ MM - připojení pro sepnutí elektromotoru – otevření, připojení externího magnetu, vývod pro vizuální signalizaci na kování, kontrola stavu zámku mikrospínači .